צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ
טלפון משלוח חינם מעל קניה של 450

תקנון אתר

תקנון אתר מתתנות לנשמה

כללי

דפנה ביסמוט ע.מ. 058783945 הוא בעליו החוקיים של האתר "מתנות לנשמה"  https://www.gift4soul.co.il, אשר מוכר ומשווק מוצרי קריסטלים, יודאיקה, תכשיטים, מיסטיקה ומתנות עם ישירות או צד ג'  - באתר האינטרנט הנ"ל  ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו (להלן:"החברה", ו/או "האתר" ו/או "בעל האתר" ו/או "בית העסק" לצורך הנוחות ככל שבית העסק הינו ע.מ ייקרא חברה), המכירה נעשית באמצעות רשת האינטרנט, באתר ובכל מדיה שבעל האתר ייבחר.

      1.            תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.

      2.            בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.

      3.            הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המבקרים (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") לרבות הרכישה ו/או רכישה טלפונית ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

      4.            נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש ונוסח התקנון .

      5.            על המזמין להיות תושב ישראל בעל ת.ז ישראלית ומעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף.

      6.            באם המשתמש הוא קטין אשר הינו מתחת לגיל 18, המשתמש מצהיר ומאשר שהרכישה שהוא מבצע באתר ו/או הגלישה באתר היא כדין בהתחשב שהינו קטין ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים.

תנאי הרכישה והמוצרים

      7.            המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרי יודאיקה, תכשיטים, קריסטלים, מיסטיקה ומתנות. פרטי המוצרים השונים מופיעים בדפי האתר השונים ו/או בדף המוצר בפרט. יתכנו סוגי מוצרים נוספים שבעל האתר יחליט להציג בחנות המקוונת ולבחירתו.

      8.            פרטי המפרט הטכני, היכולות, הסגולות, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר. ידוע לקונה שאבני קריסטלים ומוצריהם אינם אחידים בצורתם, מרקמם, צבעם, גודלם ומשקלם ויתכן שוני מהותי בין קריסטל לקריסטל למרות שהם מאותו הסוג. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר").

      9.            בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תוכן האתר מעת לעת ובפרט של דפי המוצר השונים באתר ואת תנאי המבצעים. לרבות מחירם, תאריך סיום המבצע, תנאי המבצע, תנאי הרכישה, כמות אשר ניתן לקנות בקניה אחת וכיוצא בזה. השינוי ייכנס לתוקף באופן מידי עם הפרסום המעודכן.

 10.            בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- מוצר, צורה, גוון, כמות, מידה, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר").

 11.            בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). 

 12.            יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 13.            במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה. לבעל האתר יש זכות לבצע בדיקה טלפונית עם המזמין לצורך אימות פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי.

 14.            המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".

 15.            במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.

 16.            לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

אספקת והובלת המוצר והפריטים

 17.            המועד הקובע לספירת ימי המשלוח הוא מיום קבלת אישור הזמנה, לאחר התשלום בגין הפריט בעל האתר יחלו בהליך השילוח, לפי פרטי המזמין לפי כתובתו המצוינת באתר ו/או באישור ההזמנה ו/או בביצוע ההזמנה.

 18.            החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות שילוח.

 19.            באם ההזמנה מתבצעת כעסקת תשלומים, לחברה הזכות לגבות בתשלום הראשון את עלות השילוח.

 20.            אפשרויות השילוח, מחירם ועוד יופיעו באתר באופן מפורט.

 21.            החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח ו/או כל סיבה אחרת שבעל האתר לא יוכל למנוע אותה. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר. לחברה תישמר הזכות לספק את המוצר בחלוף הגורם המונע ו/או המעכב את האספקה כאמור. כאשר ספירת מניין הימים לאספקת המוצר ימשכו מהמועד בו המניעה קטעה את ספירת הימים.

 22.            חברות שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסוימים, במצב המתואר יתואם אזור שיהיה מקובל על שני הצדדים.

 23.            שירות השליחות ואזורי הכיסוי נתונים לשיקול דעת בעל האתר בלבד, והינו בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת באתר (להלן: "אזור החלוקה"). לבית העסק שמורה הזכות לשנות את אזורי החלוקה ללא הודעה מוקדמת מראש ובכל עת.

 24.            אזור החלוקה

 25.            החברה עובדת עם יצרנים ו/או ספקים חיצוניים. לעיתים אין להם במלאי מוצרים מסוימים ובעל האתר רשאי להציע מוצרים דומים ו/או חלופיים לקונה במקרה לדוגמא של אבני קריסטלים. במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.

 26.            על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.

 27.            בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.

 28.            תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.

 29.            מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי החברה כאמור.

 30.            האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

 31.            האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיו"ב.

 32.             התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

 33.             זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק ימי עסקים (ימי חול שאינם ימי שבתון בישראל, ערבי שבת וחג, שבתות וחגים לא יבואו במניין זה (להלן: "ימי עסקים") .

 34.            חשוב לציין שבכל רכישה, הלקוחות יקבלו את המוצר שרכשו לפי התיאור שלו באתר, במידה ולא קיבלו את המוצר שהזמינו ואכן יוכח כך לשיקול דעת בעל האתר יהיו הלקוחות זכאים להשיב את המוצר ולקבל את כספם חזרה. עם זאת חשוב להדגיש שיכול להיות שוני בין המוצר המוזמן למוצר שמתקבל עקב אתגרים טכניים בהצגת המוצר (ראה פירוט בהמשך).

 35.            השילוח יתבצע תוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת אישור מרגע קבלת אישור הזמנה המוגדרת לעיל.

 36.            ייתכנו אזורים בארץ שלחברה לא יהיה הסכם שילוח עם חברת המשלוחים ובמקרה זה יינתן ללקוח אפשרות לבחור לצורת משלוח אחרת או לחלופין לבטל את ההזמנה.

 37.            צורת המשלוח

 38.             דואר ישראל ו/או כל חברת שליחות אחרת שתיקבע וכן למקומות חלוקה שמפוזרים בערים השונות - כפוף לתנאי השירות של החברות השונות שבעל האתר בחר לעבוד עימם ולשיקול דעתו בלבד, למשתמש בעת ההזמנה תינתן האפשרות לבחור מכל אחת האפשרויות, יש לקרוא ולהבין את תנאי השילוח המלאים באתר הרלוונטי טרם ההזמנה.

 39.            באתר יופיעו מחירי משלוח ליד כל מוצר ו/דף מוצר.

 40.            ייתכן פיצול שליחויות ללקוח אולם לא תהייה כל עלות כספית נוספת על הלקוח.

ביטול עסקת הרכישה

 41.            המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה וכדין.

 42.            ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לאפשר גם ביטול תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. המוצר יוחזר על חשבון הרוכש כשהוא במצב חדש ו/או לא נפגם, לאחר בדיקה ואישור של בית העסק הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי מלא למעט עלויות המשלוח לפי אמצעי התשלום שביצע את העסקה. הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או בתקנון זה.

 43.            מתנות לנשמה שומרת לעצמה את הזכות לנכות את הוצאותיה בגין עמלות סליקה של כרטיסי אשראי.

 44.            תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס' 14(ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. אלא אם בית העסק לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.

 45.            הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.

 46.            במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר.

 47.            ביטול ההזמנה כפוף כי הלקוח יחזיר את המוצר לבית העסק על חשבונו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש ו/או ללא פגם, תקין וללא שימוש כלל. הכל בהקשר לנסיבות של המוצר שנמכר.

 48.            התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.

 49.            במידה וקיבלתם מוצר שהיה ניראה לכם שונה באתר עצמו במידותיו, בצבעו וכדומה, יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק השיקול הדעת הבלעדי באם לקבל את המוצר חזרה. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות בכדי לשקף את המוצרים באתר כהווייתם במציאות למרות המגבלות הכרוכות בכך- צבע, פרופורציות ועוד.

 50.            במידה וקיבלתם מוצר שאתם חוששים שהוא פגום יש לפנות לבית העסק באופן מיידי ולכל המאוחר תוך 14 יום, בכתב ולהעבירו לבית העסק וזאת לצורך בדיקה, מוצר שיימצא פגום, יתקבל עליו זיכוי מלא ו/או יתאפשר לבית העסק לתקנו אך לא תקום עילה לפיצויים.

ביטול עסקה ע"י בעל האתר

 51.            במצב בו אזל המלאי של המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.

 52.            במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתה.

 53.            כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה.

 54.            הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.

 55.            באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.

             55.1 מאחר שהחברה עובדת עם ספקים רבים בארץ ייתכנו שינויים במחירי המוצרים ללא ידיעת בעלי האתר ולכן לבעלי האתר ייש זכות לבטל את העסקה או להציע
                     עסקה אחרת חלופית הולמת לביצוע העסקה. כמובן בעלי האתר יעשו מאמצים לכבד את העסקה המקורית בהנחה שלא נגרם להם הפסד כספי.

אחריות על המוצרים

 56.            בעל האתר הוא המשווק של המוצרים בלבד. על כן, במידה והמוצר פגום ו/או גורם לנזק כלשהו יש צורך לפנות ליצרן וליצור קשר עימו. בעל האתר יעשה את המאמץ המרבי בכדי לסייע בתקשורת בין הצדדים. בשום אופן לא יהיה לבעל האתר אחריות כלשהי הקשורה למוצר.

 57.             מדובר במוצר שמקנה סגולות שלא בהכרח מורגשות או שניתן למדוד או להוכיח אותם. על כן, תוקף האחריות והיקף תחולתה מצומצמים רק במקרה של קבלת מוצר שהינו שבור פיזית ותו לא. כל טענה אחרת הינה באחריות המשתמש בלבד ולא יתקבלו מוצרים חזרה לאחר התקופה המחויבת בחוק הגנת הצרכן.
כמו כן חלק מהמוצרים נוצרים בטבע ומעובדים לצורתם הסופי שיש שינוי בצורה, מרקם, גודל וצבע ממוצר אחד לשני ולכן ייתכנו שינויים בין מוצר למוצר שיוצרים את היופי המיוחד של מוצרים של הטבע.

 58.            כל מידע המוצג באתר ו/או בקטלוגים, לגבי מוצרי האתר, טיבם איכותם, הינם בגדר דעת המחבר בלבד ועל כן נמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הן בנוגע לכל נזק שנגרם משימוש במוצרים. החברה לא תהיה אחראית לאף נזק מלבד מקרה שהוא בשליטתה המלאה. גובה הנזק ככל שייפסק יהיה עד גובה ההזמנה בלבד.

 59.            ככל שבעל האתר ייבצע את השילוח על ידי צדדים שלישים מטעמו, לפנים משורת הדין יטפל בפניות הקשורות לשילוח כגון נזק שנגרם למוצר תוך כדי השילוח על ידי חברת השליחויות ו/או עיכוב באספקת המוצר שתלויה בשליחים וכיוצא בזה.

 60.            בשום אופן בעל האתר לא יישא באף אחריות מאף סוג ישירה ו/או עקיפה בנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הסתמכותי ו/או אחר לרבות בכל נושא אחר לרבות פגם בייצור ו/או איכות המוצר.

 61.             בעל האתר ייעשה מאמץ סביר כחלק מהשירות של האתר לטפל בכל פניה אחרת ולפשר (בין הצדדים השונים- כל סכסוך שניראה כי בעל האתר יכול להועיל) ככל שישנה מחלוקת בין הלקוח לאיזשהו גורם הקשור לאתר.

מבצעים והנחות

 62.            מעת לעת בעל האתר יציע באתר ו/או ביתר ערוצי השיווק של החברה הטבות כגון מבצעים ו/או הנחות ו/או קופונים ו/או הצעות מיוחדות (להלן: "המבצע" ו/או "הטבה").

 63.            יש להישמע לתנאי המבצע המפורסמים באתר ביחס לכל מוצר על פי שיקול דעתה החברה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות ו/או להאריך את תנאי הרכישה ו/או המבצע בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 64.            החברה שומרת לעצמה את השיקול הדעת הבלעדי להעניק הטבה מכל סוג ללקוח וללא מתן הסבר ו/או התראה כלשהי. לא תעלה אף טענה מצדדים ג' בעניין.

 65.            לא ניתן לממש מבצע שתאריכו חלף.

 66.            לחברה לא תהיה אחראיות בנוגע לאי מימוש הטבה כלשהי בשל טעות ו/או אי הבנה ו/או תקלה ו/או כל סיבה אחרת הנעוצה בלקוח.

 67.            יש להזין את קוד השובר ו/או ההטבה בכדי לממשו וזאת בטרם התשלום באזור המיועד לכך באתר. בד"כ טרם במסך התשלום, טרם התשלום.

שירות לקוחות

 68.            במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד מייל שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.

פרטי התקשרות של האתר

 69.            מייל: מפורסם באתר, או פנייה דרך פייסבוק

 70.            ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.

סודיות המידע ומדיניות פרטיות

 71.            החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למוסרם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.

 72.            פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.

 73.            יכול שחלק מהמידע האישי יועבר לצדדים שלישיים לצורך אספקת שירות טוב יותר.

 74.            משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.

 75.            Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 76.            החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.

קניין רוחני ובעלות על האתר

 77.            כל הזכויות באתר לרבות תמונות, המוצרים עצמם הן לפני מכירתם והן לאחר, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש השייך לחברה וקניינה הרוחני ו/או לספקים צד ג' שמספקים את המוצרים. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

 78.            התוכן המוצג באתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהם.

תוכן האתר ופרסומות בו

 79.            באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

 80.            המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף "מסך המוצר" הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.

 81.            המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.

הגבלת אחריות

 82.            מדובר במוצרים שחלקם קשור לעולם המיסטיקה, האתר לא מתיימר לטפל, לפתור, לרפא וכיוצא בזה באמצעות מוצרי האתר.

 83.            אין להסתמך באף צורה על המוצרים באתר. אין המוצרים באים להחליף טיפול אחר כלשהו. פעילות האתר ומנהליו באים במטרה של רצון טוב לעזור.

 84.             הכתובת לכל טיפול רפואי היא אך ורק רופא ו/או מטפל מוסמך ולא המוצרים באתר. האחריות לשימוש במוצרים היא על המשתמש בלבד. בקניית המוצר הינו מסכים כי קרא סעיף זה ולא יקומו לו אף טענות והאתר לא יישא בנוגע לנזקים ישירים ו/או עקיפים לרבות הסתמכות על תוצאות.

 85.            השימוש במוצרים הוא למטרות אישיות בלבד.

 86.            השימוש בהתאם להוראות.

 87.            ככל שהאתר ו/או השירות ,שמוצע באתר ומחוצה לו, נעזר בשירותי צד ג'. בעל האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר.

 88.            יתר על כן, לא יישא באחריות שקשורה למוצרים שנמכרו ע"י בעל האתר, כגון אך לא רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד ג' ו/או שירות חיצוני. כל האחריות שכזאת ואחרת חלה על צד ג', דהיינו נותן השירות שלשמו נשכר.

 89.            החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.

 90.            בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש.

 91.            החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:

                   91.1.            שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.

                   91.2.            הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.

                   91.3.            הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.

                   91.4.            נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.

                   91.5.            בלאי סביר ושאינו סביר של המותר הנרכש וזאת בטרם ולאחר חלוף 14 יום שההתאם למדיניות החזרת המוצרים בתקנון זה.

 92.            הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע"י הלקוח לכל היותר.

 93.            ככל שנדרשת הרכבה ו/או התקנה - העלות והאחריות בעניין תחול על הרוכש.

תנאים נוספים

 94.            החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על- עד 4 ימי עסקים. בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.

 95.            לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד.

 96.            מובהר כי התמונות להמחשה בלבד, ייתכן שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לעיתים גווניו וצבעיו שונים מאשר התוצר במציאות וכמו כן בין אבן לאבן ישנה שונות ולא מוצגים כל האבנים באתר אלא על פי סוג סגולות וצבע. יצוין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים ולנסות לשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. על כן ובמידה וקיבלתם מוצר בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל אתם מוזמנים לפנות לבעל האתר באימייל לבדיקה נוספת. ייתכן שוני בגוונים ובפרופורציות של המוצרים כאמור.

 97.            המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

 98.            לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

 99.            על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.

100.            הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

101.            כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

102.            במידה ויש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר.

פרטי האתר
פייסבוק

אימייל

נייד להודעות

 

יש לך שאלה? צריך עזרה?השאיר פרטים ואנו נחזור אליך בהקדם

מאשר/ת קבלת מבצעים והטבות

decorative image

בסל הקניות יש 0 מוצרים

סה”כ: 0.00 ₪

המשך הזמנה